Installatie Performance Scan (IPS)

Energieadvies

Energielabel

Installatiescan

 

 

Energiebesparen

Contact

Nieuws

MINDER ENERGIEGEBRUIK EN STORINGEN PLUS BETER COMFORT!

De Installatie Performance Scan is bedoeld voor utiliteitsgebouwen (verwarmings- en airconditioningsinstallaties) en woongebouwen met een collectieve verwarmingsinstallatie. Een IPS is een nieuw gestandaardiseerd instrument om inzicht te krijgen in de verbeter-mogelijkheden van de klimaatinstallatie in gebouwen. Aanpak van de installatie op basis van de scan kan leiden tot een reductie van het energiegebruik en tot een reductie van de kans op storingen en comfortklachten. De Installatie Performance Scan geeft daarmee grip op de klimaatinstallatie. En dat is nodig! Veel beheerders veronderstellen dat een integrale check onderdeel is van het regulier onderhoud van de installatie, terwijl dit vaak niet het geval is.

 

WERKWIJZE

Bij een IPS scant een adviseur de bestaande klimaatinstallatie op energie-efficiŽncy (zowel verwarming als koeling). Het instrument is uniek omdat het een integrale check van opwekker, regelingen, distributiesysteem en afgiftesysteem omvat. Het is een eenduidige methode ontwikkeld door SenterNovem (i.o.v. VROM/DGW) en in samenspraak met marktpartijen.

 

ENERGIEBESPARING TOT 35%

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de gerealiseerde kwaliteit van energiebesparende voorzieningen en installaties in gebouwen afwijkt van wat er in het ontwerp en bestek is vastgelegd. TNO en Halmos hebben onderzocht waar de kansen liggen voor energiebesparing. Een belangrijke conclusie is dat 85% van de energiewinst te halen is in de beheerfase, terwijl de focus vaak ligt op de ontwerpfase. Met eenvoudig te realiseren oplossingen valt 5 tot 35% energiebesparing te behalen.††††

 

Wilt een Installatiescan aanvragen of meer informatie hierover? Wij zijn u graag van dienst! Neem contact op via: info@e-building.nl.